เดิมพันออนไลน์: เบื้องต้นของการพนัน

การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยมีพระราชบัญญัติการพนันออนไลน์ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒(๒) กำหนดไว้ ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การพนันออนไลน์ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง ผู้เล่นออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและเยาวชน ผู้เล่นเหล่านี้นิยมเล่นเกมพนันออนไลน์เพื่อความตื่นเต้นและเพื่อเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้พัฒนาเป็นการพนันเป็นประจำหรือติดการพนันได้ ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือกับการสูญเสียและอาจใช้เงินเพื่อการพนันมากขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสีย ทำให้เกิดการหนี้สินและปัญหาทางเศรษฐกิจต่อครอบครัว

รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์มากกว่า ๙๐๐ เว็บไซต์ แต่ยังคงมีเว็บไซต์ใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีการโฆษณาบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดผู้เล่น

ดังนั้น ผู้เล่นควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเล่นเกมพนันออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว และเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมาย